Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θετικός στον κορωνοϊό ο Ευ. Βενιζέλος

Θετι­κός στον κορω­νο­ϊό βρέ­θη­κε ο Ευάγ­γε­λος Βενι­ζέ­λος, ο οποί­ος επι­σκέ­φθη­κε το νοσο­κο­μείο Σωτη­ρία, όπου του χορη­γή­θη­κε αγωγή.

Ο πρώ­ην υπουρ­γός δεν χρειά­ζε­ται να νοση­λευ­τεί και θα ακο­λου­θή­σει την αγω­γή στο σπί­τι του.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο