Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Θ’ αργήσω απόψε» — Το τραγούδι των Κοινών Θνητών για το έγκλημα στα Τέμπη

«Το τελευ­ταίο εισι­τή­ριο κόψε / Γι’αυ­τό το τρέ­νο που θα αγγί­ξει τους ουρανούς»…

Με στί­χους που κόβουν σαν λεπί­δες επέ­λε­ξε το Hip-Hop συγκρό­τη­μα, Κοι­νοί Θνη­τοί, να εκφρά­σει την οργή του και να στεί­λει ένα ηχη­ρό μήνυ­μα κατά της συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη.

Το τρα­γού­δι που κυκλο­φό­ρη­σε πριν από λίγες ώρες φέρει τον τίτλο «Θ’ αργή­σω από­ψε» και ήδη από τις τάσεις του YouTube φαί­νε­ται πως ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο