Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Ο λαός να σκεφτεί ποιος τον έφερε ως εδώ και να πάει στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ (AUDIO)

Ο λαός να κρί­νει από τη ζωή του ποιος τον έφε­ρε ως εδώ και ποιος τον υπε­ρα­σπί­στη­κε και έτσι θα πάει με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ στην κάλ­πη, τόνι­σε ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας, μιλώ­ντας στον «Real FM».

Κάλε­σε επί­σης τον λαό να σκε­φτεί ότι στις 26 Ιού­νη χρειά­ζε­ται ένα πολύ δυνα­τό ΚΚΕ για να οργα­νώ­σει τον αγώ­να και να στα­μα­τή­σει αυτά που έρχο­νται, όπως περι­γρά­φο­νται στα προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης και στην Εαρι­νή Έκθε­ση της Κομισιόν.

Ξεκα­θά­ρι­σε ότι χαμέ­νη ψήφος είναι αυτή που πάει στα κόμ­μα­τα που έχουν φέρει τον λαό σε αδιέ­ξο­δο και επι­σή­μα­νε ότι επει­δή η νέα κυβέρ­νη­ση θα είναι από χέρι αντι­λαϊ­κή και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα είναι συμπο­λι­τευό­με­νη αντι­πο­λί­τευ­ση, χρειά­ζε­ται πιο δυνα­τό ΚΚΕ που ο κόσμος εκτί­μη­σε στις εκλο­γές του Μάη ότι ήταν η μονα­δι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση προς όφε­λος του λαού.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο