Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ντονέτσκ

Οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν στη διάρ­κεια της νύκτας με πυρά πυρο­βο­λι­κού την ρωσό­φω­νη ανα­το­λι­κή ουκρα­νι­κή πόλη Ντο­νέ­τσκ, σε μία από τις σφο­δρό­τε­ρες επι­θέ­σεις που έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει εκεί εδώ και χρό­νια, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα διο­ρι­σμέ­νοι από τη Ρωσία αξιω­μα­τού­χοι στις προ­σαρ­τη­μέ­νες περιοχές.

«Ακρι­βώς στις 7:00 σήμε­ρα το πρωί πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ενα­ντί­ον του κέντρου του Ντο­νέ­τσκ την πιο μαζι­κή επί­θε­ση που έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει από το 2014», έγρα­ψε στην εφαρ­μο­γή Telegram ο Αλε­ξέι Κου­λέμ­ζιν, ο υπο­στη­ρι­ζό­με­νος από τη Ρωσία δήμαρ­χος της πόλης.

«Σαρά­ντα ρου­κέ­τες από πολ­λα­πλούς εκτο­ξευ­τές BM-21 Grad εκτο­ξεύ­θη­καν ενα­ντί­ον αμά­χων στην πόλη μας», δήλω­σε ο Κου­λέμ­ζιν και χαρα­κτή­ρι­σε την επί­θε­ση έγκλη­μα πολέμου.

Το Ρόι­τερς δεν ήταν σε θέση να επι­βε­βαιώ­σει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες των δύο πλευ­ρών από το πεδίο της μάχης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο