Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινδία: Τουλάχιστον 288 οι νεκροί από σύγκρουση τρένων, εκατοντάδες τραυματίες

Του­λά­χι­στον 288 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και περί­που 850 τραυ­μα­τί­στη­καν από το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε χθες στην Ινδία. 

Τα σωστι­κά συνερ­γεία συνε­χί­σουν να ανα­σύ­ρουν νεκρούς και επι­ζώ­ντες από τα συντρίμ­μια των τρέ­νων που συγκρού­στη­καν κοντά στο Μπα­λα­σόρ, περί­που 200 χιλιό­με­τρα από την Μπου­μπα­νε­σβάρ, πρω­τεύ­ου­σα του κρα­τι­δί­ου Οντίσα.

Σύμ­φω­να με τον Αμι­τάμπ Σάρ­μα, διευ­θυ­ντή των ινδι­κών σιδη­ρο­δρό­μων, δύο επι­βα­τι­κά τρέ­να «ενε­πλά­κη­σαν ενερ­γά στο δυστύχημα».

«Ο αριθ­μός των νεκρών και των τραυ­μα­τιών είναι δύσκο­λο να εκτι­μη­θεί προς το παρόν», εξή­γη­σε ο ίδιος διό­τι πολ­λοί επι­βά­τες είναι πιθα­νό να παρα­μέ­νουν εγκλω­βι­σμέ­νοι στα συντρίμμια.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο