Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μαίνεται δασική πυρκαγιά στο νησί Λα Πάλμα — Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Του­λά­χι­στον 4.000 άνθρω­ποι έχουν απο­μα­κρυν­θεί από τις εστί­ες τους καθώς μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη η δασι­κή πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες χθες στο ισπα­νι­κό νησί Λα Πάλ­μα, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι αρχές.

Η πυρ­κα­γιά στην Λα Πάλ­μα εκδη­λώ­θη­κε χθες στο Ελ Πινάρ ντε Που­ντα­γόρ­δα, μια δασι­κή περιο­χή στο βόρειο τμή­μα του νησιού, στα Κανά­ρια, με απο­τέ­λε­σμα να χρεια­στεί να απο­μα­κρυν­θούν οι κάτοι­κοι των χωριών Που­ντα­γόρ­δα και του γει­το­νι­κού Τιχαράφε.

Δέκα ενα­έ­ρια μέσα και 300 πυρο­σβέ­στες στο έδα­φος προ­σπά­θη­σαν να θέσουν υπό έλεγ­χο την φωτιά στο νησί, το οποίο σχη­μα­τί­ζει τμή­μα του ισπα­νι­κού αρχι­πε­λά­γους στα ανοι­χτά των ακτών της δυτι­κής Αφρικής.

Του­λά­χι­στον 13 σπί­τια κατα­στρά­φη­καν καθώς η φωτιά εξα­πλω­νό­ταν, δήλω­σε ο πρό­ε­δρος των Κανα­ρί­ων Νήσων Φερ­νάν­δο Κλα­βί­χο. «Υπήρ­ξε μια αντί­στα­ση από τους ντό­πιους να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους, αλλά κάνω έκκλη­ση στους πολί­τες να είναι υπεύ­θυ­νοι», τόνι­σε ο ίδιος στους δημο­σιο­γρά­φους στο Λα Πάλμα.

Σύμ­φω­να με τις αρχές, από την φωτιά έχουν κατα­στρα­φεί περισ­σό­τε­ρα από 114.904 στρέμ­μα­τα.

Στην Τενε­ρί­φη, ένα άλλο νησί από τα οκτώ των Κανα­ρί­ων, δασι­κή πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε χθες, οδή­γη­σε στην απο­μά­κρυν­ση 50 ανθρώ­πων και κατέ­στρε­ψε περί τα 148 στρέμ­μα­τα, ανα­κοί­νω­σαν οι αρχές.

(Πηγή: 902.gr via ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο