Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΣΠΑΝΙΑ: Στους 18 ανέρχονται οι τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πειράματος

Στους 18 ανήλ­θε ο αριθ­μός των τραυ­μα­τιών από έκρη­ξη κατά τη διάρ­κεια επι­στη­μο­νι­κού πει­ρά­μα­τος στην επαρ­χία Χιρό­να της Ισπα­νί­ας. Ανά­με­σά τους υπάρ­χουν δέκα παι­διά, ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα El Pais.

Το πεί­ρα­μα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από δύο επι­στή­μο­νες από ένα τοπι­κό πανε­πι­στή­μιο. Ήθε­λαν να δεί­ξουν τι συμ­βαί­νει όταν το υγρό άζω­το συν­δυά­ζε­ται με ζεστό νερό σε ένα βαρέ­λι. Όταν το νερό άρχι­σε να συν­δυά­ζε­ται με άζω­το, έγι­νε μια έκρηξη.

Περί­που 300 θεα­τές παρα­κο­λού­θη­σαν το πεί­ρα­μα. Ένας από τους επι­στή­μο­νες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πεί­ρα­μα τραυ­μα­τί­στη­κε σοβαρά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο