Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινή αυτοάμυνα…

8 παι­διά και 2 γυναί­κες, στο σπί­τι τους,νεκρά από ισραη­λι­νό πλήγ­μα Δεν είχαν όπλα, δεν εκτό­ξευ­σαν ρουκέτες.
Τα παι­διά σκο­τώ­θη­καν την ώρα που φορού­σαν τα καλά τους για την Έιντ αλ Φιτρ (έθι­μο των Παλαι­στι­νί­ων να φορούν καλά ρού­χα στη διάρ­κεια της γιορ­τής αυτής που σημα­το­δο­τεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού)
Αυτή είναι η αυτο­ά­μυ­να του #Ισραηλ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ #Παλαι­στι­νη

 Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο