Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Πέθανε ο «πατέρας του τιραμισού» Άλντο Καμπεόλ

Ο ιτα­λός εστιά­το­ρας Άλντο Καμπε­όλ, ο οποί­ος χαρα­κτη­ρί­στη­κε από τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης “ο πατέ­ρας του τιρα­μι­σού”, πέθα­νε σε ηλι­κία 93 ετών, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το BBC στην ιστο­σε­λί­δα του.

Ο Καμπε­όλ ήταν ο ιδιο­κτή­της του εστια­το­ρί­ου “Alle Beccherie” στη βόρεια Ιτα­λία, όπου επι­νο­ή­θη­κε το διά­ση­μο επι­δόρ­πιο από τη σύζυ­γό του και από έναν σεφ.

Το γλυ­κό, το οποίο περιέ­χει μπι­σκό­τα σαβα­γιάρ βρεγ­μέ­να με καφέ που καλύ­πτο­νται από το ιτα­λι­κό κρε­μώ­δες τυρί μασκαρ­πό­νε, προ­στέ­θη­κε στο μενού του εστια­το­ρί­ου το 1972, αλλά οι ιδιο­κτή­τες του ποτέ δεν κατα­χώ­ρη­σαν την πατέντα.

Έκτο­τε έγι­νε ταυ­τό­ση­μο της ιτα­λι­κής κου­ζί­νας και υιο­θε­τή­θη­κε από σεφ σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο.

Το “Alle Beccherie” άνοι­ξε το 1939 με ιδιο­κτή­τες της οικο­γέ­νεια Καμπε­όλ και στο τέλος του Δεύ­τε­ρου Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου το ανέ­λα­βε ο Άλντο.

Σύμ­φω­να με τον συν­δη­μιουρ­γό του τιρα­μι­σού, τον σεφ Ρομπέρ­το Λιν­γκουα­νό­το, το γλυ­κό ήταν το απο­τέ­λε­σμα ενός ατυ­χή­μα­τος κατά την παρα­σκευή παγω­τού βανίλια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο