Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Πέθανε παιδί ενός έτους που το ξέχασε ο πατέρας του μέσα στο αυτοκίνητο

Τρα­γι­κό θάνα­το βρή­κε χθες ένα παι­δί μόλις ενός έτους που το ξέχα­σε ο πατέ­ρας του μέσα στο αυτο­κί­νη­το σε περιο­χή της Ρώμης.

Ο πατέ­ρας, φεύ­γο­ντας από το σπί­τι για να πάει στη δου­λειά του, πήρε μαζί του και την κόρη του προ­κει­μέ­νου να την αφή­σει στον παι­δι­κό σταθ­μό. Ωστό­σο, ο πατέ­ρας ξέχα­σε το παι­δί μέσα στο αυτο­κί­νη­το για σχε­δόν επτά ώρες με απο­τέ­λε­σμα να βρει φρι­κτό θάνατο.

Στο σημείο έσπευ­σε η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, αλλά και δια­σώ­στες που δια­πί­στω­σαν τον θάνα­το του μικρού παιδιού.

Οι αρχές διε­ξά­γουν έρευ­να για τη δια­λεύ­καν­ση της τραγωδίας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο