Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης: Εντός των Τειχών

Ανά­στα­τοι οι εντός των τει­χών ποιητές,
στο πλάι η πλά­νη χορεύ­ει σαν Σαλώμη,
ένας κωμι­κός με αμφί­ε­ση τραγωδού,
κρι­τι­κοί, που δεν γρά­φουν για να μην κριθούν.

Εντός των τει­χών, από­με­ρα στοιβαγμένοι
οι ποι­η­τές, σαν Χρι­στια­νοί σε κατακόμβη,
απαγ­γέλ­λουν για τον Έρω­τα εν καμίνω,
ολο­λύ­ζουν, δακρύ­ζουν, τα στή­θη χτυπούν
για την τιμή της τιμής, για αλή­θεια αληθινή.

Οι εντός των τει­χών ποι­η­τές ψάχνουν λέξεις,
που δρα­πε­τεύ­ουν απ’ τις ρωγ­μές του κάστρου
κι ένας στί­χος αρω­μα­τί­ζει το χαρ­τί για να ηρεμούν.

Έξο­δο κάνουν οι φωνές τους για κωφούς εκτός
κι όλο ονει­ρεύ­ο­νται ν’ ανα­ση­κώ­σουν το κάστρο,
να το στή­σουν, ιδί­ως σε επο­χή κινού­με­νης άμμου.

 

_____________________________________________________________________________

Ο Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα (1948). Είναι Μαθηματικός, Οικονομολόγος και Αριστοβάθμιος Διδάκτωρ Στατιστικής Οικονομικών. Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, Αντιπρόεδρος UNAC. Υπηρέτησε ως Δ/ντής στη Λαϊκή Τράπεζα και Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου της, Καθηγητής σε Πανεπιστήμια Κύπρου (ΜΒΑ Programme), πρ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών Κύπρου, πρ. οιωνεί δικαστής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.
Το 2019 υπέβαλε Υπόμνημα για την ίδρυση και εύρυθμη λειτουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού με Προτάσεις για στήριξη των δημιουργών, που έγιναν αποδεκτές.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο