Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάϊρο: 27 τραυματίες από κατάρρευση κερκίδας σε γήπεδο μπάσκετ

Του­λά­χι­στον 27 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν όταν κατέρ­ρευ­σε τμή­μα κερ­κί­δας στη διάρ­κεια αγώ­να μπά­σκετ χθες Σάβ­βα­το σε γήπε­δο του Καΐ­ρου, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Αιγύπτου.

Τμή­μα μιας κερ­κί­δας στο γήπε­δο «Χασάν Μοστα­φά», που βρί­σκε­ται στη συνοι­κία της 6ης Οκτω­βρί­ου στην περιο­χή της Γκί­ζας, υπο­χώ­ρη­σε και τραυ­μά­τι­σε 27 θεα­τές, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του αιγυ­πτια­κού υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας Χοσάμ Άμπ­ντελ Γκάφαρ.

Ο αγώ­νας μπά­σκετ μετα­ξύ δύο τοπι­κών ομά­δων δια­κό­πη­κε, όπως ήταν φυσι­κό, με από­φα­ση της αιγυ­πτια­κής ομο­σπον­δί­ας καλαθοσφαίρισης.

Περισ­σό­τε­ρα από 20 ασθε­νο­φό­ρα έσπευ­σαν στο γήπε­δο μπά­σκετ για να μετα­φέ­ρουν τους τραυ­μα­τί­ες σε νοσο­κο­μεία. «Οι περισ­σό­τε­ροι έχουν υπο­στεί τραυ­μα­τι­σμούς που δεν απει­λούν τη ζωή τους», ανέ­φε­ρε ο Γκάφαρ.

Οι αιγυ­πτια­κές αρχές διε­νερ­γούν έρευ­να για να εξα­κρι­βω­θούν τα αίτια της κατάρ­ρευ­σης της κερ­κί­δας στο γήπε­δο «Χασάν Μοστα­φά», το οποίο εγκαι­νιά­στη­κε πριν από περί­που δύο χρόνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο