Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κέρκυρα: Άλογο που έσερνε άμαξες ως… «τουριστική ατραξιόν» έπεσε νεκρό στο κέντρο της πόλης

Ένα άλο­γο, που χρη­σι­μο­ποιού­νταν για να σέρ­νει άμα­ξες ως … του­ρι­στι­κή ατρα­ξιόν, έπε­σε νεκρό στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. 

Αν και ‑σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες- η άμα­ξα εκεί­νη τη στιγ­μή ήταν κενή, πιθα­νόν το άτυ­χο ζώο να μην άντε­ξε την αφό­ρη­τη ζέστη που επι­κρα­τού­σε στην πόλη της Κέρ­κυ­ρας, αλλά και την ορθο­στα­σία. Νωρί­τε­ρα φέρε­ται να μετέ­φε­ρε ανθρώ­πους στο δρό­μο του «Φοί­νι­κα».

Η οδη­γία που έχει δοθεί για την εφαρ­μο­γή της νομο­θε­σί­ας «περί ευζω­ί­ας των ζώων» ανα­φέ­ρει πως δεν επι­τρέ­πε­ται να κινού­νται οι άμα­ξες από τη 1 το μεση­μέ­ρι έως τις 5 μ.μ. όταν έχει ζέστη.

Ειδι­κά για τις ημέ­ρες με θερ­μο­κρα­σί­ες άνω των 35 βαθ­μών Κελ­σί­ου, εκεί­νες τις ώρες θα πρέ­πει να ανα­παύ­ο­νται τα άλο­γα σε σκιε­ρά και δρο­σε­ρά μέρη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο