Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα — Εθνική Μπάσκετ: Στο… ρελαντί με Ιορδανία και στα ημιτελικά

Με νίκη, 92–65, επί της Ιορ­δα­νί­ας συν­δύ­α­σε τον πρώ­το αγώ­να της στην Κίνα και στο διε­θνές τουρ­νουά «Άτλας» στη Σου­τσό­ου η εθνι­κή. Η Ελλά­δα προ­κρί­θη­κε στο… ρελα­ντί στα ημι­τε­λι­κά και τη Δευ­τέ­ρα (26/8, 14:30) θα αντι­με­τω­πί­σει τη νική­τρια του αυρια­νού αγώ­να (25/8, 14:30) Κίνα-Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία, με στό­χο την πρό­κρι­ση στον τελι­κό (Τρί­τη, 27/8, 14:30) του διε­θνούς τουρνουά.

Στον πρώ­το χρο­νι­κά ημι­τε­λι­κό, αύριο (Κυρια­κή, 25/8, 10:00 π.μ.) η Τουρ­κία αγω­νί­ζε­ται απέ­να­ντι στη Βενεζουέλα.

O Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο είναι πασί­γνω­στος και στην Κίνα! Οι Κινέ­ζοι φίλα­θλοι απο­θέ­ω­σαν τον σταρ της εθνι­κής Ελλά­δας με την είσο­δο των παι­κτών του Θανά­ση Σκουρ­τό­που­λου στο παρ­κέ του “Suzhou Sports Center”, ενώ δεν στα­μά­τη­σαν να φωνά­ζουν ρυθ­μι­κά “MVP” κάθε φορά που γινό­ταν κάτο­χος της μπά­λας ο “Greek Freak”.

Tην Τρί­τη (27/8) ανα­μέ­νε­ται να ταξι­δέ­ψει με προ­ο­ρι­σμό την Κίνα ο Κώστας Σλού­κας, εφό­σον τα απο­τε­λέ­σμα­τα των νέων εξε­τά­σε­ων στις οποί­ες θα υπο­βλη­θεί τη Δευ­τέ­ρα (26/8), επι­βε­βαιώ­σουν τις προσ­δο­κί­ες για συρ­ρί­κνω­ση του αιμα­τώ­μα­τος στη γάμπα. Βάσει προ­γράμ­μα­τος, στην περί­πτω­ση πάντα που όλα πάνε κατ’ ευχήν με την απο­θε­ρα­πεία, ο διε­θνής γκαρντ θα συνα­ντή­σει την Τετάρ­τη (28/8) την απο­στο­λή της εθνι­κής που θα μετα­βεί από την πόλη Σου­τσό­ου στην Ναντζίνγκ…

Τα δεκά­λε­πτα: 25–17, 47–33, 64–46, 92–65

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο