Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος Ζιάνγκ Ζεμίν

Πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 96 ετών ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Κίνας Ζιάνγκ Ζεμίν, όπως μετέ­δω­σαν τα κρα­τι­κά κινε­ζι­κά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζιάνγκ Ζεμίν πέθα­νε ως απο­τέ­λε­σμα λευ­χαι­μί­ας και πολυορ­γα­νι­κής ανε­πάρ­κειας στη Σαν­γκάη στις 12:13 μμ (τοπι­κή ώρα), όπως μετέ­δω­σε το επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Xinhua.

Ο εκλι­πών διε­τέ­λε­σε Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κινε­ζι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος από το 1989 έως το 2002, Πρό­ε­δρος της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας από το 1993 ως το 2003 και πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Λαϊ­κού Συνε­δρί­ου και του Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού από το 1989 ως το 2004.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο