Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-02-2021 

Λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες στα ανα­το­λι­κά και νότια θα είναι κατά τόπους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ορεινά.
Βαθ­μιαία τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στα νότια και θα εξα­σθε­νή­σουν, ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές ο και­ρός θα βελτιωθεί.
Η ορα­τό­τη­τα στα δυτι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπι­κά 6 μποφόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα ανα­το­λι­κά ως προς τις μέγι­στες τιμές της. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά. Βαθ­μιαία ο και­ρός θα βελτιωθεί.
Η ορα­τό­τη­τα θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ με εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η ελά­χι­στη 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξημένες.
Η ορα­τό­τη­τα θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 18 και στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου από ‑02 (μεί­ον 2) έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της ανα­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου θα εκδη­λω­θούν μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορεινά.
Από το μεση­μέ­ρι τα φαι­νό­με­να θα στα­μα­τή­σουν και βαθ­μιαία ο και­ρός θα βελτιωθεί.
Η ορα­τό­τη­τα θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη τις βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και στα νότια πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα περιο­ρι­στούν στην Κρή­τη και από το από­γευ­μα θα εξασθενήσουν.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και γρή­γο­ρη βελτίωση.
Στα Δωδε­κά­νη­σα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Από το από­γευ­μα τα φαι­νό­με­να θα εξασθενήσουν.
Άνε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και τα βόρεια όπου είναι πιθα­νό τις πρω­ι­νές ώρες να εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Γρή­γο­ρα τα φαι­νό­με­να θα στα­μα­τή­σουν και ο και­ρός θα βελτιωθεί.
Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών τις πρω­ι­νές ώρες και βαθ­μιαία βελτίωση.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο