Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-01-2021

Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στα δυτι­κά τις πρω­ι­νές ώρες και στη Θρά­κη, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα μέχρι το από­γευ­μα. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά. Ο και­ρός θα βελ­τιω­θεί γρή­γο­ρα στο Ιόνιο και τις περισ­σό­τε­ρες ηπει­ρω­τι­κές περιο­χές και από το από­γευ­μα και στην υπό­λοι­πη χώρα.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο πρό­σκαι­ρα 8 μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες σε δυτι­κούς βορειο­δυ­τι­κούς, με στα­δια­κή εξασθένηση.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει νέα άνοδο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη τις πρω­ι­νές και μεσημ­βρι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά. Από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στα δυτι­κά και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές ο και­ρός θα βελτιωθεί.
Άνε­μοι: Αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και βαθ­μιαία βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία τοπι­κά έως 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες που τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρές. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στε­ρε­άς. Από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες ο και­ρός θα βελτιωθεί.
Άνε­μοι: Αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 7 μπο­φόρ, γρή­γο­ρα όμως θα στρα­φούν σε δυτι­κούς βορειο­δυ­τι­κούς και από τις μεσημ­βρι­νές ώρες θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές τις πρω­ι­νές ώρες και γρή­γο­ρη βελτίωση.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Στα­δια­κά θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς και από τις μεσημ­βρι­νές ώρες θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και από το από­γευ­μα βελτίωση.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 6 με 8 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς και θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση από το απόγευμα.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 6 με 8 μπο­φόρ. Από νωρίς το από­γευ­μα και από τα βόρεια θα στρα­φούν στα­δια­κά σε βορειο­δυ­τι­κούς και βαθ­μαία θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΣΑΜΟΣ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και πρό­σκαι­ρες καται­γί­δες. Βελ­τί­ω­ση από το απόγευμα.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 7 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς και θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Παρο­δι­κές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές τις πρω­ι­νές ώρες και γρή­γο­ρη βελτίωση.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, που από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στα­δια­κά θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς και από το από­γευ­μα θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Βελ­τί­ω­ση από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ που γρή­γο­ρα θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς 5 με 6 και θα εξα­σθε­νή­σουν από το απόγευμα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο