Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες σήμερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-01-2021

Στη δυτι­κή Ελλά­δα, τη Θρά­κη, το ανα­το­λι­κό Αιγαίο και βαθ­μιαία στην υπό­λοι­πη χώρα τοπι­κές βρο­χές, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα δυτι­κά και χιο­νο­πτώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά. Τα φαι­νό­με­να από το μεση­μέ­ρι θα είναι κατά τόπους έντο­να στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και πρό­σκαι­ρα το βρά­δυ στη δυτι­κή Πελοπόννησο.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 7, στα πελά­γη τοπι­κά 8 και πιθα­νώς το βρά­δυ στο βόρειο Αιγαίο 9 μπο­φόρ. Τη νύχτα στα δυτι­κά θα στρα­φούν σε δυτι­κούς και θα εξασθενήσουν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στη Θρά­κη και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές και παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Τις βρα­δι­νές ώρες πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν στο Θρα­κι­κό μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.
Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 με 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και βαθ­μιαία σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά από τις μεσημ­βρι­νές ώρες στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά και πρό­σκαι­ρα το βρά­δυ στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά, κατά τόπους πυκνές από τις μεσημ­βρι­νές ώρες στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και πιθα­νώς της δυτι­κής Στερεάς.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 με 8 μπο­φόρ. Από το βρά­δυ θα στρα­φούν σε δυτι­κούς και θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου η μέγι­στη 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά. Από το βρά­δυ πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες, κυρί­ως στα θαλάσ­σια — παραθαλάσσια.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6, βαθ­μιαία 5 με 7 και από το από­γευ­μα στα ανα­το­λι­κά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και από το βρά­δυ πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6, βαθ­μιαία 5 με 7 και στις Κυκλά­δες από αργά το από­γευ­μα τοπι­κά 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως από το βρά­δυ σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.
Άνε­μοι: Στα νότια νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 6 με 8 και το βρά­δυ πιθα­νώς τοπι­κά 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΣΑΜΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως από το βράδυ.
Άνε­μοι: Νότιοι 5 με 6 και βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και μετά το μεση­μέ­ρι θα σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και από το από­γευ­μα 7 με 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και από το από­γευ­μα τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο