Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Σε κλοιό έντονων φαινομένων το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-02-2021 

Xιο­νο­πτώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πυκνές θα εκδη­λω­θούν στα κεντρι­κά και τα βόρεια, τα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της Στε­ρε­άς και της Εύβοιας και τα ορει­νά της Πελο­πον­νή­σου. Προς το βρά­δυ θα χιο­νί­σει και στα ορει­νά της Κρή­της καθώς και σε περιο­χές της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Εύβοιας με χαμη­λό υψόμετρο.
Στις υπό­λοι­πες περιο­χές βρο­χές και κυρί­ως στις θαλάσ­σιες και παρα­θα­λάσ­σιες περιο­χές καται­γί­δες, κατά τόπους ισχυ­ρές, τις πρω­ι­νές ώρες στα δυτι­κά, μέχρι αργά το από­γευ­μα στα νησιά του Αιγαί­ου και πρό­σκαι­ρα στην Κρήτη.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά, τα κεντρι­κά και τα βόρεια, από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 με 8 και στο βόρειο Αιγαίο βορειο­α­να­το­λι­κοί 9 μπο­φόρ. Στη νότια νησιω­τι­κή χώρα από νότιες διευ­θύν­σεις 5 με 7, στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία μέχρι το βρά­δυ σε βόρειους 6 με 8 μποφόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί σε χαμη­λά επί­πε­δα σχε­δόν σε όλη τη χώρα. Παγε­τός θα σημειω­θεί κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά. Στα βόρεια ο παγε­τός θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρός και σε πολ­λές περιο­χές ολικός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές, που από το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 με 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑06 (μεί­ον 6) έως 01 βαθ­μό Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 4 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και στις θαλάσ­σιες και παρα­θα­λάσ­σιες περιο­χές σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές τις πρω­ι­νές ώρες. Πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν τις πρω­ι­νές ώρες στην Ήπει­ρο και τα ορει­νά-ημιο­ρει­νά της δυτι­κής Στε­ρε­άς, ενώ θα χιο­νί­σει και στα ορει­νά-ημιο­ρει­νά της δυτι­κής Πελο­πον­νή­σου καθώς και σε περιο­χές της δυτι­κής Στε­ρε­άς με χαμη­λό υψόμετρο.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπι­κά 8 μπο­φόρ, πρό­σκαι­ρα νωρίς το πρωί στα νότια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 12 και στα βόρεια από ‑06 (μεί­ον 6) έως 07 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Στη Θεσ­σα­λία χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και στη νότια Πελο­πόν­νη­σο σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές. Χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές θα εκδη­λω­θούν και στην Εύβοια και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, αρχι­κά στα ορει­νά-ημιο­ρει­νά και βαθ­μιαία και σε περιο­χές με χαμη­λό υψόμετρο.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί στα βόρεια 6 με 8 μπο­φόρ, στα νότια 5 με 6 και βαθ­μιαία έως 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑02 (μεί­ον 2) έως 10 και στα βόρεια από ‑04 (μεί­ον 4) έως 05 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κατά τόπους ισχυ­ρές μέχρι το από­γευ­μα κυρί­ως στις Κυκλάδες.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 7 μπο­φόρ, βαθ­μιαία από τα βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους 6 με 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Στα βόρεια αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και βαθ­μιαία σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πρό­σκαι­ρα κατά τόπους ισχυρές.
Άνε­μοι: Στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 8 και βαθ­μιαία τοπι­κά 9 μπο­φόρ. Στα νότια από νότιες διευ­θύν­σεις 5 με 6 μπο­φόρ, από το βρά­δυ βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο. Χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά, βαθ­μιαία στα ημιο­ρει­νά και τη νύχτα σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο στα βόρεια.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και βαθ­μιαία 7 με 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, η μέγι­στη τιμή θα σημειω­θεί στην αρχή της ημέ­ρας. Στα βόρεια 2 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές, που από το από­γευ­μα θα εξασθενήσουν.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑04 (μεί­ον 4) έως 00 (μηδέν) βαθ­μούς Κελσίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο