Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-03-2021 

Τοπι­κές βρο­χές προ­βλέ­πο­νται στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες στο Ιόνιο, την Πελο­πόν­νη­σο, τη Θρά­κη, τις Κυκλά­δες και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Τα φαι­νό­με­να πιθα­νώς να είναι ισχυ­ρά στα νοτιο­δυ­τι­κά και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου τις πρω­ι­νές ώρες.
Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά, κυρί­ως της κεντρι­κής και βόρειας χώρας.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο στα νότια. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους τις πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια μέχρι το μεση­μέ­ρι. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορεινά.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ που βαθ­μιαία από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κών διευ­θύν­σε­ων με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Στα βόρεια λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν. Στα νότια νεφώ­σεις με βρο­χές, και τις πρω­ι­νές και νυχτε­ρι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νώς κατά τόπους ισχυ­ρές τις πρω­ι­νές ώρες. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορεινά.
Άνε­μοι: Βόρειοι 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο το πρωί δυτι­κοί 5 με 6 μπο­φόρ, με γρή­γο­ρη εξα­σθέ­νη­ση. Από τη νύχτα θα στρα­φούν σε νοτιο­α­να­το­λι­κούς 3 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 17 και στα βόρεια έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα νότια, όπου θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και τις πρω­ι­νές και νυχτε­ρι­νές ώρες, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να στη νότια Πελο­πόν­νη­σο τις πρω­ι­νές ώρες πιθα­νώς να είναι έντο­να. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορεινά.
Άνε­μοι: Στα νότια δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 6 με 7 και από το από­γευ­μα 4 με 6 μπο­φόρ. Στα βόρεια δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5, που από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς νοτιο­α­να­το­λι­κούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Στις Κυκλά­δες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και μέχρι το μεση­μέ­ρι μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.
Στην Κρή­τη λίγες νεφώ­σεις που από το βρά­δυ θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και τη νύχτα στα δυτι­κά σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και στις Κυκλά­δες 7 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το μεση­μέ­ρι. Τη νύχτα θα στρα­φούν σε νοτιο­α­να­το­λι­κούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και μέχρι το μεση­μέ­ρι σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νόν κατά τόπους ισχυ­ρές. Στα Δωδε­κά­νη­σα λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και το πρωί στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου τοπι­κά 7 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση. Από το βρά­δυ θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς νοτιο­α­να­το­λι­κούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 ως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ που βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν. Από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 μπο­φόρ. Από νωρίς το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε νοτιο­α­να­το­λι­κούς με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο