Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-03-2021

Στην ανα­το­λι­κή και νότια χώρα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να στην Κυκλά­δες και την Κρή­τη θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά. Στην υπό­λοι­πη χώρα λίγες νεφώ­σεις με τοπι­κούς όμβρους στα ορει­νά το μεσημέρι-απόγευμα.
Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά. Το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν, στα δυτι­κά από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5,
στα ανα­το­λι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 7 με 8 και τοπι­κά στο Αιγαίο 9 μποφόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση στα ανα­το­λι­κά και τα νότια
κατά 4 με 6 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία μέχρι το μεση­μέ­ρι. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά της ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Θράκης.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ. Το βρά­δυ θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς βορειο­α­να­το­λι­κούς και βαθ­μιαία τη νύχτα θα εξασθενήσουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και τοπι­κά στη κεντρι­κή Μακε­δο­νία έως 17 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο και το νότιο Ιόνιο νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες στα ηπει­ρω­τι­κά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, οπό­τε στα ορει­νά είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν πρό­σκαι­ροι όμβροι.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 και βαθ­μιαία βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί με την ίδια ένταση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και μέχρι το μεση­μέ­ρι κυρί­ως στη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά. Τα φαι­νό­με­να το βρά­δυ θα σταματήσουν.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 9 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από τη νύχτα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά στις Κυκλά­δες και από το μεση­μέ­ρι και στη Κρή­τη. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της Κρήτης.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 7 με 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα Δωδε­κά­νη­σα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Βελ­τί­ω­ση το από­γευ­μα στα βόρεια.
Άνε­μοι: Στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση τη νύχτα. Στα νότια από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και λίγα χιό­νια στην κορυ­φή της Πάρ­νη­θας. Στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση από το απόγευμα.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες μέχρι το μεσημέρι.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Το έρη­μο κλου­βί, Κεί­με­νο Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη – Ζωγρα­φιές Εύα Μελά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο