Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Τοπικές βροχές στην Αττική το μεσημέρι

Αρχι­κά στα δυτι­κά και βαθ­μιαία στα κεντρι­κά και βόρεια προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν κυρί­ως στα βόρεια. Πρό­σκαι­ρες τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά. Τα φαι­νό­με­να το βρά­δυ στα δυτι­κά θα εξασθενήσουν.

Στην υπό­λοι­πη χώρα αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και πιθα­νώς να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές γενι­κά μικρής έντασης.

Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.

Οι άνε­μοι στα δυτι­κά θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 και βαθ­μιαία νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί στα νότια έως 5 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και στα νοτιο­α­να­το­λι­κά 5 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση κυρί­ως στα δυτι­κά. Στα βορειο­δυ­τι­κά θα φτά­σει τους 13 με 15 βαθ­μούς, στις υπό­λοι­πες περιο­χές τους 16 με 18 και τοπι­κά στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα τους 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές, με τοπι­κές βρο­χές από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στη Μακε­δο­νία και από το βρά­δυ στη Θρά­κη. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν από το μεση­μέ­ρι στη Μακε­δο­νία και το βρά­δυ στη Θρά­κη. Πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν κατά τόπους στα ορει­νά της Μακεδονίας.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Στο Ιόνιο και την Ήπει­ρο νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές αραιές νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα πυκνώ­σουν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Πρό­σκαι­ρες τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και τη δυτι­κής Στε­ρε­άς. Το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα εξασθενήσουν.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν το από­γευ­μα στα βόρεια. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας και της κεντρι­κής Στερεάς.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα δυτι­κών διευ­θύν­σε­ων έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που από το μεση­μέ­ρι θα πυκνώ­σουν και από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες πιθα­νώς να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στην Κρήτη.

Άνε­μοι: Από δυτι­κές διε­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που από το από­γευ­μα θα πυκνώ­σουν και τις βρα­δι­νές ώρες θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα βόρεια, όπου πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Άνε­μοι: Στα βόρεια μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ. Στα νότια βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και είναι πιθα­νό να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές το απόγευμα.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και είναι πιθα­νό τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες να σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βροχές.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 και βαθ­μιαία από δυτι­κές διευ­θύν­σεις έως 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές με τοπι­κές βρο­χές από το μεση­μέ­ρι. Τις απο­γευ­μα­τι­νές και βρα­δι­νές ώρες πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο