Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 13/5/2022: Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία

Στο νότιο Ιόνιο, την Πελο­πόν­νη­σο, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη προ­βλέ­πο­νται αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές, με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και­ρός, τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες όμως θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και κυρί­ως στα ορει­νά της Ηπεί­ρου, της Μακε­δο­νί­ας, της δυτι­κής Στε­ρε­άς και της δυτι­κής Πελο­πον­νή­σου θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα δυτι­κά, θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη.  Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν δυτι­ι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία θα γίνουν μετα­βλη­τοί ασθενείς.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή περαι­τέ­ρω άνο­δο και θα κυμαν­θεί στα βόρεια από 11 έως 29 βαθ­μούς, στα δυτι­κά από 12 έως 29 βαθ­μούς, στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 14 έως 29 με 30 βαθ­μούς και στη νησιά του Αιγαί­ου από 16 έως 24 με 25 βαθ­μούς Κελσίου.

   ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα πυκνώσουν.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 27 βαθ­μούς Κελσίου.

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κές νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών όμβρων κυρί­ως στα γύρω ορεινά.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3, τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες πρό­σκαι­ρα από νότιες διευ­θύν­σεις έως 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 27 βαθ­μούς Κελσίου.

   ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα πυκνώσουν.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 26 βαθ­μούς Κελσίου.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο