Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 15/5/2022: Καταιγίδες και σήμερα

Στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, την Εύβοια και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και πιθα­νώς στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο τις πρω­ι­νές ώρες, προ­βλέ­πο­νται κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να όμως γρή­γο­ρα θα εξα­σθε­νή­σουν. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, την Κρή­τη, τις Κυκλά­δες και τα Δωδε­κά­νη­σα προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες που βαθ­μιαία θα περιο­ρι­στούν στα νοτιο­α­να­το­λι­κά. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά όπου θα σημειω­θούν τοπι­κοί όμβροι.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα πελά­γη τοπι­κά 8 και πρό­σκαι­ρα στη θάλασ­σα Κυθή­ρων έως 9 μπο­φόρ. Από το μεση­μέ­ρι και από τα βόρεια ανα­μέ­νε­ται μικρή εξα­σθέ­νη­ση των ανέμων.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει αισθη­τή πτώ­ση σε όλη τη χώρα. Θα κυμαν­θεί στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά από 08 έως 24, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 12 έως 24 και στις νησιω­τι­κές περιο­χές από 14 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες πιθα­νόν πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές νωρίς το πρωί με γρή­γο­ρη βελτίωση.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κoί 6 με 7 και στα ανα­το­λι­κά έως 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές τις πρω­ι­νές ώρες και βαθ­μιαία αίθριος.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και βαθ­μιαία μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές νωρίς το πρωί. Γρή­γο­ρα ο και­ρός θα βελτιωθεί.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο