Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 20/1/2021: Γενικά αίθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές βροχές

Άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας θα σημειω­θεί σήμε­ρα στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, με τοπι­κές βρο­χές στα πεδι­νά και ημιο­ρει­νά, καθώς και παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της δυτι­κής και νότιας χώρας. Στην υπό­λοι­πη χώρα αίθριος γενι­κά και­ρός με παρο­δι­κές νεφώσεις.

Σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, σήμε­ρα Πέμ­πτη στο Ιόνιο, στην Ήπει­ρο, στη Δυτι­κή Στε­ρεά, στα δυτι­κό­τε­ρα τμή­μα­τα της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, στη Δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, στις Κυκλά­δες, στην Κρή­τη και στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές. Τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στα ορει­νά της Ηπεί­ρου πάνω από τα 1.100 μέτρα, της Δυτι­κής Στε­ρε­άς, της Δυτι­κής Πελο­πον­νή­σου και στα δυτι­κό­τε­ρα τμή­μα­τα της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς πάνω από τα 1.400 μέτρα. Τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά θα σημειω­θεί παγετός.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑10 έως 9 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από ‑10 έως 11, στην Ήπει­ρο από ‑8 έως 12 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑6 έως 13, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑4 έως 15, στα νησιά του Ιονί­ου από 1 έως 12 βαθ­μούς, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από ‑2 έως 12 βαθ­μούς, ενώ στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από ‑2 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νοτιο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 5 μπο­φόρ στο Αιγαίο και έως 6 μπο­φόρ στο Ιόνιο.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται αίθριος και­ρός με παρο­δι­κές νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν δυτι­κοί-νοτιο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 3–4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑1 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται αίθριος και­ρός. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν ασθε­νείς από διά­φο­ρες διευ­θύν­σεις. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 0 έως 8 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Από αργά το από­γευ­μα στα δυτι­κά θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και το βρά­δυ θα σημειω­θεί κατά τόπους χιονόνερο.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑03 (μεί­ον 3) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στα νότια αρχι­κά και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στε­ρε­άς θα σημειω­θούν χιονοπτώσεις.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 έως 5 και βαθ­μιαία στο Ιόνιο τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου από ‑06 (μεί­ον 6) έως 09 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κές νεφώ­σεις στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο όπου θα σημειω­θούν ασθε­νείς βρο­χές. Από αργά το από­γευ­μα και από τα δυτι­κά θα ανα­πτυ­χθούν νεφώσεις.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 έως 5 και στα νότια τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πρό­σκαι­ρες βρο­χές στις Κυκλά­δες και τη δυτι­κή Κρήτη.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αρχι­κά γενι­κά αίθριος και­ρός. Από το μεση­μέ­ρι όμως θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Στα νησιά του βορε­ο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι από το από­γευ­μα σε νοτιο­δυ­τι­κούς με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο