Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 20/4/2022: Νεφώσεις με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Στη δυτι­κή και βόρεια χώρα νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στα βόρεια πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα αραιές νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες στα ηπει­ρω­τι­κά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και νυχτε­ρι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά, κυρί­ως δυτι­κά και βόρεια, θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο και θα φτά­σει στα κεντρι­κά και βόρεια τους 15 με 17 και στην υπό­λοι­πη χώρα τους 18 με 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με σπο­ρα­δι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να από το από­γευ­μα θα περιο­ρι­στούν στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θράκη.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5, στα ανα­το­λι­κά θαλάσ­σια τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Από τις βρα­δι­νές ώρες στα δυτι­κά και βαθ­μιαία στα υπό­λοι­πα θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές στα κεντρι­κά και βόρεια. Πιθα­νό­τη­τα μεμο­νω­μέ­νων καται­γί­δων στα βόρεια.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις, πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες οπό­τε είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα βόρεια ορεινά.

Ανε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 5, τοπι­κά έως 6 μπο­φόρ. Τη νύχτα στα βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώσεις.

Ανε­μοι: Στην Κρή­τη από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ. Στις Κυκλά­δες αρχι­κά μετα­βλη­τοί 3 με 4, βαθ­μιαία δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5, τοπι­κά στα δυτι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια.

Ανε­μοι: Στα βόρεια από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5, τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Στα νότια βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε δυτι­κών διευ­θύν­σε­ων με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώσεις.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5, στα νότια τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις από το απόγευμα.

Ανε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ, πρό­σκαι­ρα τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές ή όμβρους. Βελ­τί­ω­ση από το βράδυ.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 στρε­φό­με­νοι τις βρα­δι­νές ώρες σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο