Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 21/4/2022: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες

Στη δυτι­κή, κεντρι­κή και βόρεια χώρα παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Στην υπό­λοι­πη χώρα αραιές νεφώ­σεις. Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες στα δυτι­κά θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη. Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες θα ευνο­ή­σουν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης. Οι άνε­μοι, στο Αιγαίο δεν θα ξεπερ­νούν τα 4 με 5 μπο­φόρ, ενώ στα δυτι­κά θα πνέ­ουν νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί σε κανο­νι­κά για την επο­χή επί­πε­δα και θα φτά­σει στα βόρεια τους 17 με 19 και στην υπό­λοι­πη χώρα τους 20 με 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στη Μακεδονία.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ, το μεση­μέ­ρι — από­γευ­μα νότιοι με την ίδια έντα­ση και μόνο στα ανα­το­λι­κά θαλάσ­σια τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι ανα­το­λι­κοί πρό­σκαι­ρα έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς βροχές.

Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και από το από­γευ­μα στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 22 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στo εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και στα βόρεια είναι πιθα­νό να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές μικρής διάρκειας.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία νοτιο­α­να­το­λι­κοί με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και μόνο στα βορειό­τε­ρα τις πρω­ι­νές ώρες θα πνέ­ουν βορειο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα δυτι­κοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ και από το μεση­μέ­ρι νοτιο­α­να­το­λι­κοί με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ και από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο