Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 24–25 Μαρτίου: Στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα

Στα δυτι­κά νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές ή όμβρους κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και­ρός με πρό­σκαι­ρες αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών στην Κρή­τη κυρί­ως στα ορει­νά από το μεσημέρι.

Τις πρω­ι­νές ώρες η ορα­τό­τη­τα θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη κυρί­ως στα ηπειρωτικά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και από το βρά­δυ στα νότια τοπι­κά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο και θα φτά­σει στα δυτι­κά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθ­μούς και στις υπό­λοι­πες περιο­χές τους 20 με 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές με πιθανότητα

να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ορει­νά της Δυτι­κής Μακεδονίας.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα ορει­νά μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Στις Κυκλά­δες αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές. Στην Κρή­τη αρχι­κά αίθριος αλλά βαθ­μιαία θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και από το μεση­μέ­ρι είναι πιθα­νό να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα ορεινά.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5, από το μεση­μέ­ρι 4 με 6 και από το βρά­δυ 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις βαθ­μιαία πιο πυκνές.

Ανε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου 4 με 6 μπο­φόρ και στα Δωδε­κά­νη­σα αρχι­κά βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και από το από­γευ­μα νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και από το βρά­δυ 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές.

Ανε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 4 και από το από­γευ­μα 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πιο πυκνές.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και από το βρά­δυ νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-03-2024 (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ — ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στα δυτι­κά, τα βόρεια και το ανα­το­λι­κό Αιγαίο προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στη Θρά­κη και το ανα­το­λι­κό Αιγαίο σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να από το μεση­μέ­ρι βαθ­μιαία θα περιο­ρι­στούν στη Θρά­κη και το ανα­το­λι­κό Αιγαίο ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές μέχρι το βρά­δυ θα σταματήσουν.

Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Στην υπό­λοι­πη χώρα, αραιές νεφώ­σεις που κατά δια­στή­μα­τα θα είναι πυκνό­τε­ρες με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών τοπι­κών βρο­χών τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νοτιο­δυ­τι­κοί 6 με 7 και τοπι­κά μέχρι το από­γευ­μα στην περιο­χή Κυκλά­δων — Κρή­της 8 μπο­φόρ. Βαθ­μιαία στο Ιόνιο, τα ηπει­ρω­τι­κά και το βόρειο Αιγαίο από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, όπου θα εξα­σθε­νή­σουν το βράδυ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση στα βόρεια και θα φτά­σει τους 15 με 17 βαθ­μούς, όμως στα δυτι­κά, τα κεντρι­κά και νότια θα παρα­μεί­νει σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα και θα φτά­σει τους 20 με 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-03-2024

Αρχι­κά στα δυτι­κά, βαθ­μιαία στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά και μέχρι το μεση­μέ­ρι και στην υπό­λοι­πη χώρα, νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες. Βρο­χές θα σημειω­θούν από το μεση­μέ­ρι αρχι­κά στο Ιόνιο, τα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά και βαθ­μιαία και στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά, ενώ το βρά­δυ θα εκδη­λω­θούν καται­γί­δες στα βορειοδυτικά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι 6 με 7 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν αρχι­κά από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ και από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε νότιους νοτιο­α­να­το­λι­κούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει άνο­δο και θα κυμαν­θεί σε υψη­λά για την επο­χή επίπεδα.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο