Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 31/1/2023: Βροχές και καταιγίδες στα νότια σήμερα — Χιόνια στα ορεινά

Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στα νότια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν αρχι­κά στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά και από το από­γευ­μα στα υπό­λοι­πα ορει­νά της χώρας. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και τοπι­κά στα πελά­γη έως 7 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση και θα φτά­σει στα βόρεια τους 6 με 9 βαθ­μούς και στις υπό­λοι­πες περιο­χές τους 10 με 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Παγε­τός θα σημειω­θεί στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο μέχρι το από­γευ­μα. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά, καθώς και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Θράκης.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και από το από­γευ­μα στη κεντρι­κή Μακε­δο­νία έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα νησιά του Ιονί­ου και τα θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα των ηπει­ρω­τι­κών περιο­χών προ­βλέ­πο­νται και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορεινά.

Ανε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και από το μεση­μέ­ρι τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 5 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες από τις μεσημ­βρι­νές ώρες στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά κυρί­ως της Πελο­πον­νή­σου. Από τις βρα­δι­νές ώρες ανα­μέ­νε­ται βελτίωση.

Ανε­μοι: Αρχι­κά μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα­δια­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα στις Σπο­ρά­δες 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές. Από το από­γευ­μα στην Κρή­τη θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Αρχι­κά δυτι­κοί 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις και από το μεση­μέ­ρι τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα νότια πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις και από τις μεσημ­βρι­νές τοπι­κές βρο­χές. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορεινά.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 09 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και τα βόρεια τμή­μα­τα. Βελ­τί­ω­ση του και­ρού από το απόγευμα.

Ανε­μοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 10 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως μέχρι τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορεινά.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ πρό­σκαι­ρα από το μεση­μέ­ρι έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 08 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο