Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 4/10/2022: Τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Στην κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη, τα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, τις Σπο­ρά­δες και την Εύβοια προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κατά δια­στή­μα­τα. Στην υπό­λοι­πη χώρα ο και­ρός θα είναι γενι­κά αίθριος.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση και θα φθά­σει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα τους 24 με 26 βαθ­μούς και μόνο στην Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα θα φθά­σει τους 26 με 28 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Στην κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κατά δια­στή­μα­τα και τις πρω­ι­νές ώρες πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και τις πρω­ι­νές ώρες στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Στα νότια βαθ­μιαία θα ανα­πτυ­χθούν κατά τόπους νεφώ­σεις και στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο πιθα­νώς να σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 26 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές μικρής διάρ­κειας κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας και τις Σπο­ρά­δες, όπου πιθα­νώς τις πρω­ι­νές ώρες να εκδη­λω­θούν μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από τα βόρεια.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με παρο­δι­κές νεφώ­σεις στα δυτι­κά, όπου πιθα­νώς να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές μικρής διάρκειας.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στις ανα­το­λι­κές Κυκλά­δες και την ανα­το­λι­κή και Κρή­τη τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 26 βαθ­μούς και στην Κρή­τη τοπι­κά έως 28 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με παρο­δι­κές νεφώ­σεις στα βόρεια, όπου πιθα­νώς να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές μικρής διάρκειας.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα Δωδε­κά­νη­σα τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 28 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και τις πρω­ι­νές ώρες πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και τα βόρεια.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και νότια τμή­μα­τα με τοπι­κές βρο­χές κατά διαστήματα.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και τις πρω­ι­νές ώρες τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο