Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή: κινητοποίηση φορέων για την Υγεία

Στα πλαί­σια της μέρας δρά­σης για την Υγεία και ενώ είναι σε εξέ­λι­ξη είναι από το πρωί παρεμ­βά­σεις από σωμα­τεία και φορείς σε συνοι­κί­ες της Αττι­κής, σε δομές Υγεί­ας (Κέντρα Υγεί­ας και ΤΟΜΥ, σταθ­μούς και στά­σεις αστι­κών συγκοι­νω­νιών και μεγά­λους χώρους δου­λειάς) η Και­σα­ρια­νή συμ­με­τέ­χει με κινη­το­ποί­η­ση φορέ­ων της πόλης στο ΙΚΑ του Παγκρα­τί­ου, διεκ­δι­κώ­ντας ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και ενί­σχυ­ση των δομών Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας.

ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ – ΔΕ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΡΟΙ !
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ

KESARIANH-YGEIA-10_NOV_2020 % Κινητοποίηση Καισαριανή Υγεία 10-Νοε-2020

✔️   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 26/11 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

PDF LogoΟΓΕ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο