Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή: μεγάλη πολιτική_πολιτιστική εκδήλωση αλληλεγγύης του ΚΚΕ στο Λαό της Παλαιστίνης

Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό με το συγκρό­τη­μα “Υπε­ρα­στι­κοί” διορ­γά­νω­σαν χτες 25 Νοέμ­βρη, οι ΚΟ Και­σα­ρια­νής και οι ΚΟ Εκπαι­δευ­τι­κών Ανα­το­λι­κών Συνοι­κιών της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρχείου

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της Παλαι­στί­νης σήμε­ρα 25 Νοέμβρη

Ομι­λή­τρια η Κων­στα­ντί­να Τσιου­πρά, μέλος της ΕΠ και γραμ­μα­τέ­ας της ΤΟ Εκπαι­δευ­τι­κών της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ _χαιρέτησε ο Γιάν­νης Μοσχο­νάς, αντι­πρό­ε­δρος της Ζ’ ΕΛΜΕ.
Ενό­ψει της συναυ­λί­ας, οι ΟΒ της ΚΝΕ στην Και­σα­ρια­νή έφτια­ξαν γκρά­φι­τι αφιε­ρω­μέ­νο στον αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού με τη μορ­φή της νεα­ρής αγω­νί­στριας, Αχέντ Ταμίμι_βρίσκεται στο Σκοπευτήριο

Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης ‑Κωνσταντίνα Τσιουπρά 25-Οκτ-2023 _Καισαριανή

Μοσχονάς 25 ΝΟΕΜΒΡΗ 2023 _Λευτεριά στηνΠαλαιστίνη

Λεπτομέρειες _ περισσότερα & liveVideo 🎥

εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο