Καισαριανή — Προβολή ταινίας: «Οι κόκκινοι» (ΔΩΡΕΑΝ)

ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ (REDS) του Γουό­ρεν Μπί­τι Αμε­ρι­κά­νι­κη 1981  | Έγχρω­μη | Διάρ­κεια: 195′ Ο έρω­τας του δημο­σιο­γρά­φου και συγ­γρα­φέα Τζον Ριντ («Δέκα μέρες που συγκλό­νι­σαν τον κόσμο») και της Λουίζ Μπράιαντ, με φόντο τις κοι­νω­νι­κές διεκ­δι­κή­σεις στην Αμε­ρι­κή στην περί­ο­δο 1915–1919 και τη μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση στη Ρωσία. Παί­ζουν: Ντό­ναλντ Σάδερ­λαντ, Γουό­ρεν Μπί­τι, Νταϊ­άν Κίτον, Τζακ Νίκολ­σον Στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων στο δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Και­σα­ρια­νή — Προ­βο­λή ται­νί­ας: «Οι κόκ­κι­νοι» (ΔΩΡΕΑΝ).