Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοδικία επικαλείται ο δολοφόνος του Τζορτζ Φλόιντ και ζητά νέα δίκη

Ο κατα­δι­κα­σμέ­νος για τον φόνο του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ, ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός Ντέ­ρεκ Σόβιν ζήτη­σε χθες από ένα δικα­στή της Μινε­ά­πο­λης τη διε­ξα­γω­γή μιας νέας δίκης, σύμ­φω­να με δικα­στι­κά έγγρα­φα, δύο εβδο­μά­δες αφό­του κρί­θη­κε ένο­χος για όλες τις εις βάρος του κατη­γο­ρί­ες για τον φόνο του Φλόιντ κατά τη σύλ­λη­ψή του πέρυ­σι, όταν τον ακι­νη­το­ποί­η­σε κρα­τώ­ντας το γόνα­τό του πάνω στον λαι­μό του για σχε­δόν 9 λεπτά.

Σε μια σει­ρά αιτή­σε­ων που κατα­τέ­θη­καν στον δικα­στή Πίτερ Κάχιλ, ο δικη­γό­ρος του Σόβιν, Έρικ Νέλ­σον δήλω­σε ότι ο πελά­της του στε­ρή­θη­κε μιας δίκαι­ης δίκης.

Στις 20 Απρι­λί­ου, το 12μελες σώμα ενόρ­κων έκρι­νε τον 45χρονο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κό ένο­χο και για τις τρεις κατη­γο­ρί­ες που αντι­με­τώ­πι­ζε έπει­τα από τρεις εβδο­μά­δες κατα­θέ­σε­ων από 45 μάρ­τυ­ρες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυτό­πτων μαρ­τύ­ρων του φόνου του Φλόιντ, αστυ­νο­μι­κών και ιατρι­κών εμπειρογνωμόνων.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο