Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Ελπίδα: Από το μεσημέρι η εξασθένηση των χιονοπτώσεων — Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα και αύριο

Χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές ανα­μέ­νο­νται και σήμε­ρα στις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία (κυρί­ως Μαγνη­σία), την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου που από το μεση­μέ­ρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Η θερ­μο­κρα­σία θα δια­τη­ρη­θεί σε πολύ χαμη­λά επί­πε­δα. Οι μέγι­στες τιμές της δεν θα ξεπε­ρά­σουν στα δυτι­κά και τα νησιά τους 8 με 9 βαθ­μούς και στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά τους 3 με 5 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Παγε­τός θα σημειω­θεί στα ηπει­ρω­τι­κά, ο οποί­ος θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρός ενώ στα βορειο­δυ­τι­κά θα είναι ολικός.

Ανα­λυ­τι­κά η πρό­γνω­ση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες το μεση­μέ­ρι-από­γευ­μα στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θράκη.

Ανε­μοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί το πρωί τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑06 (μεί­ον 6) έως 04 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία απο ‑14 (μεί­ον 14) έως ‑01 (μεί­ον 1) βαθ­μό Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Παρο­δι­κές νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες και βαθ­μιαία αίθριος.

Ανε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και από το από­γευ­μα βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑01 (μεί­ον 1) έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ηπει­ρο από ‑08 (μεί­ον 8) έως 04 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις που θα είναι κατά τόπους πυκνές στις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία (κυρί­ως Μαγνη­σία), την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το μεση­μέ­ρι και από τα βόρεια.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 9 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑03 (μεί­ον 3) έως 03 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η ελά­χι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις που θα είναι κατά τόπους πυκνές και από το βρά­δυ στις Κυκλά­δες βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 7 με 8 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από το βράδυ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 09 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές ή χιο­νο­πτώ­σεις που θα είναι κατά τόπους πυκνές και από το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 7 με 8 και τοπι­κά στα βόρεια 9 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις, οι οποί­ες κατά δια­στή­μα­τα θα είναι πυκνές. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 9 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑02 (μεί­ον 2) έως 03 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις, οι οποί­ες κατά δια­στή­μα­τα θα είναι πυκνές. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 7 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 έως 03 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Παρο­δι­κές νεφώ­σεις το απόγευμα.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑02 (μεί­ον 2) έως 04 βαθ­μούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Σε νότια Εύβοια, Κυκλά­δες και Κρή­τη νεφώ­σεις με χιο­νο­πτώ­σεις που βαθ­μιαία θα περιο­ρι­στούν στην Κρή­τη. Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και­ρός με τοπι­κές νεφώ­σεις στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη όπου τις βρα­δι­νές ώρες θα σημειω­θούν ασθε­νείς χιονοπτώσεις.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί, στα δυτι­κά 4 με 5 μπο­φόρ, στα ανα­το­λι­κά 5 με 7 και στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο τοπι­κά 8 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο ως προς τις μέγι­στες τιμές της, θα δια­τη­ρη­θεί όμως σε χαμη­λά επί­πε­δα. Κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά θα σημειω­θεί ισχυ­ρός παγε­τός τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες. Η θερ­μο­κρα­σία θα φτά­σει τους 07 με 09 βαθ­μούς. Οι ελά­χι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες στα ηπει­ρω­τι­κά στους ‑04 με ‑07 βαθ­μούς και στη δυτι­κή Μακε­δο­νία τοπι­κά στους ‑13 βαθ­μούς Κελσίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο