Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλογρέζα: Θρασύδειλη επίθεση χρυσαυγιτών στο εκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ

Την επί­θε­ση φασι­στών κατά του εκλο­γι­κού περί­πτε­ρου του ΚΚΕ, στην Καλο­γρέ­ζα, καταγ­γέλ­λει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Καλο­γρέ­ζας — Αλσού­πο­λης του ΚΚΕ.

Στην καταγ­γε­λία της αναφέρει:

«Όπως πάντα έτσι και τώρα έδρα­σαν μέσα στη νύχτα σαν τα ποντί­κια, για­τί στο φως της μέρας δεν τολ­μούν να κυκλο­φο­ρή­σουν στους δρό­μους της Καλογρέζας.

Επι­τί­θε­νται στο ΚΚΕ για­τί φοβού­νται την απή­χη­ση των θέσε­ών του, για­τί βλέ­πουν πως όλο και περισ­σό­τε­ροι εργα­ζό­με­νοι αντα­πο­κρί­νο­νται στο κάλε­σμά του. Δηλώ­νου­με πως δεν κάνου­με πίσω, πως οι ζημιές θα απο­κα­τα­στα­θούν και το εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο θα συνε­χί­σει να λει­τουρ­γεί σε καθη­με­ρι­νή βάση για τη διά­δο­ση των θέσε­ων του Κόμ­μα­τός μας.

Καλού­με τον λαό της περιο­χής μας να τους δώσει απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση ενι­σχύ­ο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ΚΚΕ στις εκλο­γές στις 25 Ιού­νη, για να είναι πιο δυνα­τός ο ίδιος ο λαός. Να συμ­με­τέ­χει μαζι­κά στη συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Παναι­τώ­λιο, την Κυρια­κή 18 Ιού­νη στις 12.00 μ., όπου θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο