Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλό Πάσχα, με την ευχή να τα τσουγκρίσουμε μία και καλή…

Καλό Πάσχα. Με την ευχή να τα τσου­γκρί­σου­με μια και καλή με τους σταυ­ρω­τή­δες μας για να έρθει και η Ανά­στα­ση του λαού

Η συντα­κτι­κή ομά­δα και οι συνερ­γά­τες του Ατέ­χνως, απευ­θύ­νου­με τις θερ­μό­τε­ρες ευχές μας.

Να περά­σου­με όλοι καλά.

Τι εδώ είναι Πάσχα. Και το θέλου­με ως το τέλος Πάσχα.
Πάσχα πλα­τύ. Πάσχα τρα­νό σαν την καρ­διά μας.
Πάσχα για οχτρούς. Πάσχα για φίλους. Πάσχα για όλους.
Αγγ. Σικε­λια­νός

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο