Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλό ταξίδι, σύντροφε Βαγγέλη (VIDEO)

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή, μετά από σκλη­ρή μάχη με τον καρ­κί­νο και ταλαι­πω­ρη­μέ­νος από σοβα­ρό ατύ­χη­μα που είχε στην εργα­σία του, ο σύντρο­φος Βαγ­γέ­λης Μπού­τας, μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής και του Τμή­μα­τος Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής της ΚΕ του ΚΚΕ και εμβλη­μα­τι­κή μορ­φή του αγρο­τι­κού κινή­μα­τος. Ένας αυθε­ντι­κός, λαϊ­κός άνθρω­πος, σεμνός, πρω­το­πό­ρος αγωνιστής.

Με ένα βίντεο, όπου παρου­σιά­ζο­νται στιγ­μές από την αγω­νι­στι­κή του δρά­ση, το 902.gr απο­χαι­ρε­τά τον Β. Μπούτα.

Καλό ταξί­δι, σύντρο­φε Βαγγέλη.

«Έφυ­γε» από τη ζωή ο Βαγ­γέ­λης Μπού­τας – Ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο