Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καναδάς: Μαζική δολοφονία σε προάστιο της Οτάβας – Έξι νεκροί, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά

Δύο ενή­λι­κοι και τέσ­σε­ρα παι­διά δολο­φο­νή­θη­καν μέσα σε σπί­τι σε προ­ά­στιο της Οτά­βας, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η αστυ­νο­μία στον Κανα­δά. Η μαζι­κή δολο­φο­νία σημειώ­θη­κε αργά το βρά­δυ της Τετάρ­της στο προ­ά­στιο Μπαρ­χέι­βεν. «Είναι προ­φα­νώς ένα φρι­κτό σκη­νι­κό», είπε ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας Έρικ Στα­μπς στο δίκτυο CBC χωρίς να υπει­σέλ­θει σε λεπτο­μέ­ρειες για τις συν­θή­κες του στυ­γε­ρού εγκλήματος.

Αστυ­νο­μι­κοί έφθα­σαν στον τόπο του εγκλή­μα­τος γύρω στις 11 το βρά­δυ της Τετάρ­της (τοπι­κή ώρα, 06:00 της Πέμ­πτης στην Ελλά­δα), αφό­του ειδο­ποι­ή­θη­καν ότι ακού­στη­καν πυροβολισμοί.

Ο δήμαρ­χος της κανα­δι­κής πρω­τεύ­ου­σας Μαρκ Σάτ­κλιφ έκα­νε λόγο για «ένα από τα πιο συγκλο­νι­στι­κά περι­στα­τι­κά βίας στην ιστο­ρία της πόλης μας», σε ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Αστυ­νο­μι­κοί συνέ­λα­βαν έναν ύπο­πτο που ανα­κρί­νε­ται, ενώ ένας τραυ­μα­τί­ας έχει δια­κο­μι­στεί σε νοσο­κο­μείο. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημο­σιό­τη­τα τα στοι­χεία των θυμάτων.

Οι μαζι­κές δολο­φο­νί­ες είναι σπά­νιες στον Κανα­δά. Τον Δεκέμ­βριο του 2022 ένας άνδρας πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε πέντε ανθρώ­πους σε προ­ά­στιο του Τορό­ντο, προ­τού πέσει νεκρός από πυρά αστυ­νο­μι­κών. Τον Σεπτέμ­βριο του ίδιου έτους, ένας άνδρας είχε μαχαι­ρώ­σει μέχρι θανά­του 11 ανθρώ­πους στην επαρ­χία Σασκά­τσουαν. Ο δρά­στης πέθα­νε από υπερ­βο­λι­κή δόση κοκα­ΐ­νης λίγο μετά τη σύλ­λη­ψή του.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο