Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κανονικά η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών ‑Λαμίας

Λόγω ύφε­σης των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων από ώρα 04:00 της 17/02/2021 δίνε­ται στην κυκλο­φο­ρία το τμή­μα της νέας εθνι­κής οδού Αθη­νών – Λαμί­ας από τη Γέφυ­ρα Καλυ­φτά­κη (Κηφι­σιά) έως τα όρια με τον Νομό Βοιω­τί­ας, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αθη­νών. Σημειώ­νε­ται ότι από την Βοιω­τία και πάνω η κυκλο­φο­ρία στην εθνι­κή οδό διε­ξά­γε­ται κανονικά.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο