Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καπετάν Διαμαντής: Η νεκρολογία του περιοδικού «Δημοκρατικός Στρατός»

Για το θάνα­το του Δια­μα­ντή δημο­σιεύ­τη­κε Νεκρο­λο­γία στις 27–6‑49 στο Μηνιά­τι­κο Περιο­δι­κό του Γενι­κού Αρχη­γεί­ου του Δ.Σ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ» του μήνα Ιού­λη, του «Γού­σια» — Γ. Βοντίτσιου:

 

diamantis3 diamantis4 diamantis5 diamantis6

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο