Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καριέρες και «Καριέρες »

Η οικο­γέ­νεια Μητσοτάκη
του συστή­μα­τος χολέρα
την πολι­τι­κή τους λέει
δεν την έκα­ναν καριέρα.

Και κατη­γο­ρεί τους άλλους
με θρα­σύ­τη­τα περίσσεια
όπου τη ζωή τους όλη
έφα­γαν στα ξερονήσια.

D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο