Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής στην κυβέρνηση

Κατα­ψη­φί­στη­κε στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής η πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­σης, την οποία κατέ­θε­σε την Τετάρ­τη ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την ψηφο­φο­ρία, υπέρ της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας ψήφι­σαν 143 βου­λευ­τές και κατά 156 βουλευτές.

Προη­γή­θη­κε σφο­δρή σύγκρου­ση μετα­ξύ του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη και του Αλέ­ξη Τσί­πρα με επί­κε­ντρο την υπό­θε­ση των παρακολου

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο