Κεραυνοί Κουτσούμπα στη Βουλή: «Πολιτική αλητεία αυτό που κάνετε στη ΛΑΡΚΟ, θα πρέπει να ντρέπεστε» (VIDEO)

Δεν πρέ­πει να περά­σει το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ, πάρ­τε πίσω την τρο­­πο­­λο­­γία-έκτρω­­μα που προ­βλέ­πει ομα­δι­κές απο­λύ­σεις, είναι καρα­μπι­νά­τη πολι­τι­κή αλη­τεία αυτό που κάνε­τε, θα πρέ­πει να ντρέ­πε­στε, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής.  Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση πως στα μου­λω­χτά θέλει να ψηφί­σει την τρο­πο­λο­γία και να πετά­ξει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κεραυ­νοί Κου­τσού­μπα στη Βου­λή: «Πολι­τι­κή αλη­τεία αυτό που κάνε­τε στη ΛΑΡΚΟ, θα πρέ­πει να ντρέ­πε­στε» (VIDEO).