Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κεφαλονιά: Πυρκαγιά στην περιοχή Κουνόπετρα Ληξουρίου

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε λίγο μετά τις έξι το από­γευ­μα σε αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Κου­νό­πε­τρα Ληξου­ρί­ου, στην Κεφα­λο­νιά. Στο σημείο επι­χει­ρούν 12 πυρο­σβέ­στες με πέντε οχή­μα­τα και δύο αερο­σκά­φη τύπου πετζε­τέλ. Στο νησί πνέ­ουν πολύ ισχυ­ροί άνε­μοι που κάνουν ακό­μα πιο δύσκο­λο το έργο των πυροσβεστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο