Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κηδεία Κ. Παπούλια: Την Τετάρτη η εξόδιος ακολουθία — Την Πέμπτη στα Ιωάννινα η ταφή

Την Τετάρ­τη, 29 Δεκεμ­βρί­ου 2021 στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγί­ου Σπυ­ρί­δω­νος στο Παγκρά­τι, θα τελε­στεί η εξό­διος ακο­λου­θία του πρώ­ην Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας Κάρο­λου Παπού­λια, έγι­νε γνω­στό σύμ­φω­να με ανακοίνωση.

Λόγω των υγειο­νο­μι­κών μέτρων, η ταφή του Κάρο­λου Παπού­λια θα τελε­στεί σε στε­νό οικο­γε­νεια­κό κύκλο την Πέμ­πτη 30 Δεκεμ­βρί­ου 2021, στον γενέ­θλιο τόπο του, στο νησί των Ιωαννίνων.

Η οικο­γέ­νεια εξέ­φρα­σε την επι­θυ­μία τυχόν δωρε­ές να κατα­τε­θούν στην Κιβω­τό του Κόσμου και στην Εται­ρεία Προ­στα­σί­ας Σπα­στι­κών Πόρ­τα Ανοιχτή.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σύμ­φω­να με από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης θα απο­δο­θούν κατά την κηδεία του πρώ­ην Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας Κάρο­λου Παπού­λια οι τιμές που προ­σή­κουν σε Αρχη­γό Κρά­τους. Απο­φα­σί­σθη­κε επί­σης, να τηρη­θεί δημό­σιο πέν­θος από την ημέ­ρα του θανά­του του και για τρεις ημέ­ρες, καθώς και κατά την ημέ­ρα της κηδεί­ας του. Επι­πλέ­ον απο­φα­σί­σθη­κε οι σημαί­ες να κυμα­τί­ζουν μεσί­στιες σε όλα τα δημό­σια κτί­ρια της χώρας μέχρι και την ημέ­ρα της κηδεί­ας του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο