Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κιλκίς: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο με εμπλοκή τριών αυτοκινήτων και μιας αγέλης αγριογούρουνων

Δύο νεκροί και τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­ες, εκ των οποί­ων οι τρεις αστυ­νο­μι­κοί, είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός τρο­χαί­ου δυστυ­χή­μα­τος, με την εμπλο­κή τριών αυτο­κι­νή­των και μιας αγέ­λης αγριο­γού­ρου­νων, που σημειώ­θη­κε γύρω στις 11:30 χθες το βρά­δυ, στο 62ο χλμ της Νέας Εθνι­κής Οδού Θεσ­σα­λο­νί­κης — Νέου Πετριτσίου.

Περι­πο­λι­κό με οδη­γό 42χρονο αστυ­νο­μι­κό και συνε­πι­βά­τες δυο συνα­δέλ­φους του (44 και 36 ετών) συγκρού­στη­κε με διερ­χό­με­νη αγέ­λη αγριο­γού­ρου­νων και εξε­τρά­πη της πορεί­ας του. Στη συνέ­χεια, όχη­μα που οδη­γού­σε 56χρονος αλλο­δα­πός (υπή­κο­ος Βόρειας Μακε­δο­νί­ας) με συνε­πι­βά­τι­δα 50χρονη ομο­ε­θνή του, συγκρού­στη­κε με την ίδια αγέ­λη, εξε­τρά­πη και ανε­τρά­πη σε διπλα­νό χωράφι.

Ακο­λού­θως, ένα ακό­μη όχη­μα, με οδη­γό 53χρονο ημε­δα­πό και συνε­πι­βά­τη έναν 48χρονο, συγκρού­στη­κε με το υπη­ρε­σια­κό όχη­μα, με απο­τέ­λε­σμα και οι δύο επι­βαί­νο­ντες στο τρί­το αυτο­κί­νη­το να χάσουν τη ζωή τους. Τραυ­μα­τί­ες είναι η 50χρονη συνε­πι­βά­τι­δα του δεύ­τε­ρου οχή­μα­τος και οι τρεις αστυ­νο­μι­κοί, που νοση­λεύ­ο­νται στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κιλκίς.

Προ­α­νά­κρι­ση για τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος διε­νερ­γεί το Τμή­μα Τρο­χαί­ας Κιλκίς.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο