Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινητοποίηση οπαδών του ΠΑΟΚ έξω από το Ευρωκοινοβούλιο για τα Τέμπη

Αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση από οπα­δούς του ΠΑΟΚ έξω από το κτί­ριο του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου με πανό και συν­θή­μα­τα για το έγκλη­μα των Τεμπών.

Ο «Δικέ­φα­λος του Βορ­ρά» αγω­νί­ζε­ται σήμε­ρα στη βελ­γι­κή πρω­τεύ­ου­σα ενα­ντί­ον της Μπριζ για τα προη­μι­τε­λι­κά του Conference League και μια ομά­δα φιλά­θλων του προ­χώ­ρη­σε σε διαμαρτυρία.

Βασι­κά συν­θή­μα­τα «καμία ειρή­νη χωρίς δικαιο­σύ­νη» και «στο όνο­μα των νεκρών να γίνου­με φωνή, το έγκλη­μα αυτό να μην συγκα­λυ­φθεί», αλλά και γηπε­δι­κού τύπου συν­θή­μα­τα κατά του πρωθυπουργού.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο