Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αναβάλλεται για την Παρασκευή 1 Απρίλη το συλλαλητήριο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Το συλ­λα­λη­τή­ριο της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν, που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για αύριο Τρί­τη 22 Μάρ­τη, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ανα­βάλ­λε­ται λόγω δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 1 Απρί­λη στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο