Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για «ΝΑΤΟϊκά νησιά» ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους

«Την ώρα που δυνα­μώ­νουν οι τουρ­κι­κές αξιώ­σεις για απο­στρα­τι­κο­ποί­η­ση των νησιών, όπως και τα παζά­ρια για νέους εξο­πλι­σμούς με κρι­τή­ριο την ενί­σχυ­ση των σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ, έρχε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός να χαρα­κτη­ρί­σει τα ελλη­νι­κά νησιά ως “ΝΑΤΟϊ­κά νησιά”, ανοί­γο­ντας επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για ένα ειδι­κό καθε­στώς στα νησιά και για λύσεις “συν­δια­χεί­ρι­σης” στο Αιγαίο, όπου τον πρώ­το λόγο θα έχει το ΝΑΤΟ» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του, όπως ανα­φέ­ρει συγκε­κρι­μέ­να, «για τους εξο­πλι­σμούς και τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού περί «ΝΑΤΟϊ­κών νησιών».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο